خانه افتخارالاسلام طباطبایی بروجرد

خانه افتخارالاسلام طباطبایی بروجرد

شرح

خانه افتخارالاسلام طباطبایی بروجرد

خانه افتخارالاسلام طباطبایی ( Home Aftkharalaslam Tabatabai Boroujerd ) مربوط به دوره قاجار است و در شهر بروجرد ، خیابان صفا، کوچه هلال احمر، کوچه آقا احمدی واقع شده خانه افتخار الاسلام طباطبایی واقع شده است. این خانه متعلق به یکی از روحانیون برجسته شهر و از خانواده سادات طباطبایی بروجرد به نام جاج افتخار الاسلام نبوی طباطبایی بوده است.

خانه در کوچه معروف به حاج افتخار از محله صوفیان واقع که درزمان خود یکی از بزرگترین خانه های مسکونی شهر بوده و درحال حاضر از زیباترین منازل مسکونی قدیم در شهر بروجرد است. بنا در حدود اوایل قاجاریه ساخته شده و مشتمل بر یک ورودی با سردری بزرگ و زیبا است، در دولنگه چوبی بر آن نصب شده است که پس از عبور از فضای هشتی بر حیاط خانه وارد می شود. حیاط خانه ازسه جهت با فضاهای معماری و از سمت غرب با دیوار بزرگ وقطور محصور است که با طاقنماهای نیم دایره کوچک و بزرگ و تزیینات زیبای آجر کاری و کاشی معرق نما سازی شده است.

معماری خانه افتخارالاسلام طباطبایی

ساختمان اصلی عمارت در سمت شمال حیاط قرار دارد این بخش در دو طبقه ساخته شده که در نمای بیرونی با دو پلکان قرینه به سه قسمت تقسیم شده است.طبقه زیرین بنا دو اتاق بزرگ سه دری قرینه درطرفین پلکان با پوشش سقف طاق آهنگ ،دواتاق کوچک در زیر پله ویک تالار پنج دری در قسمت میانی می باشد. این تالار در داخل از یک تالار در جلو یک پس تالار پشت آن تشکیل شده است.

را ه ورود به طبقه بالا از دو پله کان آجری قرینه است که نمای فوقانی آنها باکاشی های زیبای معرق و خشتی مزین گردیده است. طبقه بالا نیز همانند پایین دو اتاق قرینه در طرفین ورودی دارند و اروسی سه دری مشرف به حیاط بر آن است.دواتاق کوچک دیگر در روبروی پله کان ورودی قرار دارد و در قسمت میانی اروسی هفت دری بزرگی نصب شده که در پشت آن تالار و پس تالار بزرگی قرار دارد، بر بدنه دیوارو و بر قابندیها زیر سقف آن نقاشی های دیواری متنوعه و زیبایی نقش بسته است

طراحی فضای بیرونی خانه افتخارالاسلام طباطبایی

سراسر سمت شرقی حیاط با اتاقها و فضاهایی متنوع معماری پوشیده است و حمامی زیبایی در انتهای جنوب شرقی آن قرار دارد حمام همامند تمامی حمام های سنتی شامل بخش های مختلف سربینه، گرمینه می باشد. در سمت شمال شرقی عمارت فضایی تحت عنوان حیاط خلوت وجود دارد که راه ورود به آن از  طریق دالانی از سمت حیاط است این بخش نیز در دو طبقه و متشکل از فضاهای متنوعی  می باشد سمت جنوب حیاط خلوت مطبخ منزل قرار دارد مطبخ خانه فضایی است بزرگ  با پوشش سقف طاق و تویزه که از سه بخش انبار هیزم،تنور جهت پخت نان و قسمتی  که برای پخت‌وپز ازآن استفاده می شود.تشکیل شده است.

موقعیت هتل

کشور: ایران | Iran
شهر: بروجرد

دیدنی‌های نزدیک