الیگودرز شیر سنگی

شیرهای سنگی الیگودرز

شرح

شیرهای سنگی الیگودرز

شیرهای سنگی الیگودرز در ادبیات دیرینه ی کشورمان در زمان حکومت کوروش و هخامنشیان را بر دیوار های ساختمان های حکومتی تراشیده اند که به تعابیر مختلف مسئولیت های خطیر و حرف های بزرگی در آن نهفته است. بختیاری ها نیز با الهام از دین و آئین ایران باستان بر آرامگاه بزرگان و کلانتران و دلاوران و نام آورانشان نماد شیر سنگی را می گذاشتند. اما چرا نماد شیر را بر میگزیدند؟

نماد شیرهای سنگی الیگودرز

  • شیر نماد پاکی و بی آلایشی است و نماد اعتماد به نفس قوی و قدرت کامل، دست به زانوی خودش می گیرد و به دیگران هم خیر می رساند. شما هیچ شیری را نمی توانید بیابید که از باقیمانده ی شکار دیگری بخورد یا شکار دیگری را بدزدد، هر کاری که در اندیشه ی انسان زشت و ناپسند است را هیچ شیری انجام نمی دهد تازه بعد از خوردن قسمتی از شکارش، مابقی را برای ضعیف ترها می گذارد و می رود.
  • از لحاظ هیبت واندام زیباترین اندام وهیبت را خداوند در وجود شیر نهاده است که هر بیننده ای با دیدن این هیبت به خود می لرزد و این نماد سینه فراخی و نترسی دلاوران بر خاک خفته را نشان می دهد.
  • شیر در ادبیات جهان جایگاه والا و بالایی دارد تا اینکه معروفترین صفت حضرت علی را (اسد الله) می دانند که به معنی (شیر خداوند) است.
  • شیر در همه ی فرهنگ ها نماد و مظهر قدرت است .

با این مقدمات به سراغ معرفی یکی دیگر از جاذبه های دیدنی الیگودرز میرویم و آن جاذبه چیزی نیست جز مجسمه های شیرهای سنگی. 

استان لرستان و تندیس شیرهای سنگی

بخشی از استان لرستان ، شهرستان های الیگودرز ، ازنا و دورود و بیشتر قسمت هایی که اقوام و تیره های بختیاری ساکن هستند، محوطه گورستان های آنها تندیس های بر روی مزارهای آنها نصب می شده اند که به صورت شیر بوده اند. این شیر سنگی ها که قدمتی بیش از چهارصد سال دارند تنها بر روی قبر افرادی خاص نصب می شده اند. حجاری های این شیر سنگی ها معمولا بر روی گرده یا پهلو شیر انجام می شده اند. که این نمادهای حجاری شده بیان موقعیت اجتماعی فردی بوده است که این شیر بر روی مزار او نصب شده است. 

ویژگی افرادی که میتوانند تندیس شیرهای سنگی الیگودرز را داشته باشند

این افراد باید چهل سال به بالا داشته باشد چرا که در ایل بختیاری مرد چهل ساله را مرد کامل، پخته و جا افتاده می دانند و دیگر اینکه باید خصلت هایی چون کدخدایی، بزرگی ومنش، افتادگی، مردانگی، مهمان نوازی، جنگاوری، دلاوری، اخلاق نیک،ایمان دارا باشد تا شیرسنگی را بر آرامگاهش می گذاشتند. اگر فردی که شیرسنگی روی مزارش نصب می شده فردی شکارچی یا سوارکار بوده است، نماد شمشیر،نیزه، تمساح یا مرد سواره بر اسب را روی بدنه شیر حکاکی می کردند.  اگر آن شخص فردی مومن و با ایمان باشد آیات قرآن یا مهر و تسبیح بر روی بدنه شیر قرار می دادند تا علت نصب شیر سنگی بر روی قبر این بزرگ مرد را گویا شود. مجسمه شیرسنگی  در موزه شهرستان الیگودرز کامل ترین و بزرگترین مجسمه باستانی در نوع خود بوده است.

موقعیت هتل

دیدنی‌های نزدیک