کارهایی که نباید در صربستان انجام داد

کارهایی که نباید در صربستان انجام داد

بدون مقدمه و هرچه سریعتر میرویم سراغ این 11 مورد زیرا صربستان اکنون به یکی از مقاصد جذاب ایرانیان تبدیل شده است و شاید شما مسافر بعدی صربستان و شهر زیبای بلگراد باشید.

به هیچ وجه در مورد جنگ گذشته صربستان و بوسنی هرزگووین صحبت نکنید !

مردم صربستان خود را بابت کشتارهای آن سالها مقصر میدانند و دوست ندارند دوباره بازگو شود. پس لطفا در مورد جنگ و کشتار صحبتی نکنید. حتی اگر یک محلی حرف را شروع کرد، شما ادامه ندهید.

کارهایی که نباید در صربستان انجام داد

از تاکسی های گردشی استفاده نکنید !

در صربستان هم مانند بسیاری از کشورهای بزرگ اروپا، گرفتن تاکسی در خیابان توصیه نمی شود. بسیاری شرکت های خوب خصوصی و اینترنتی فعال در بلگراد وجود دارند که خدمات حمل و نقل را ارائه می دهند،به عنوان مثال  کارگو Car Go (اپلیکیشن حمل و نقل در شهر). خود مردم محلی هم با تاکسی های گردشگری در خیابان به مقصد نمیروند. مگر اینکه برایشان گزینه دیگری وجود نداشته باشد.

کارهایی که نباید در صربستان انجام داد

هرگز در لبه صندلی ننشینید !

بلاخره حریف حرف مردم نمیشوید. در صربستان هم مانند همه جای دنیا مردم هستند و خرافات . میگویند بد یمنی می آورد اگر کسی بر روی لبه صئلی بنشیند. حالا تا بخواهید ثابت کنید که شما توریست هستید و اصلا به قوانین و خرافات اینجا آشنایی ندارید، انگشت نما میشوید.

کارهایی که نباید در صربستان انجام داد

هرگز پنجره را باز رها نکنید !

اگر به جایی دعوت شدید و یا در رستورانی هستید که شما کنار پنجره هستید، حتما بعد از اتمام مجلس پنجره را ببندید. در صربستان بادهای تندی بی آید که شاید شانس شما از همان پنجره ای که شما باز گذاشتید بیاید داخل . بااز هم باید گفت خرافات مردم محلی این است که این باد بعد از ورود به خانه با خود بد یمنی می آورد.

کارهایی که نباید در صربستان انجام داد

لطفا با کفش وارد نشوید !

این یکی برای ما ایرانی ها خوشایند است. شبیه خودمان هستند. صرب ها عادت دارند برای ورود به منزل کفشهای خود را دربیاورند. پس اگر شما هم به منزل دوستی دعوت شدید، یادتان باشد با کفش وارد نشوید چون به صاحب منزل بی احترامی می شود.

کارهایی که نباید در صربستان انجام داد

در مورد نواک جوکوویچ اظهار نظر نکنید !

این تنیسر فوق حرفه ای و صرب یکی از قهرمانان ملی صربستان است و مردم احترام بسیار ویژ] ای برای ایشان قائل هستند . پس شما هم حداقل در صربستان، ایشان را دوست بدارید.

کارهایی که نباید در صربستان انجام داد

منبع : theculturetrip.com

 

 

 

کلمه‌های کلیدی: